یک دهه در برزخ

نویسنده: شبکه تحلیلگران بلاق

تاریخ نشر: ژوئن 6, 2023 میلادی

شبکه تحلیلگران بلاق

مقالاتی در همین زمینه

ابراز امتنان

شبکه تحلیلگران بلاق از کمک مالی عزیزانی که این شبکه را در رونمایی نسخه...

ده سال در برزخ روایت مهاجرینی است که برای بیش از ده سال در اندونیزیا گیر مانده اند. تعداد آنها به بیش از ده هزارنفر میرسد که از آنجمله حدود هفت هزار تن شان هزاره هستند که از کودک خرد سال گرفته تا افراد مسن را شامل می شود. آنها در ادارۀ پناهندگان ملل متحد «UNHCR» و ادارۀ بین المللی مهاجرت ثبت نام کرده و منتظراند کشور سومی به آنها پناهندگی دهد. اندونیزیا مهاجر نمی پذیرد و پناهندگی نمی دهد.

داستان زندگی این پناهجویان روایت بیچارگی و ناامیدی کسانی است که بدنبال صلح و امنیت دار وندار شان فروخته و به امید یک زندگی بهتر خطر را پذیرا شدند ولی در اندونیزیا گیر ماندند. آنها بخاطر نسل کشی مردم شان توسط دهشت افگنان به سرزمین های آبائی شان در افغانستان و پاکسستان رفته نمی توانند چون فقدان امنیت آنها را به اندونیزا کشانید.

رسانه های بین المللی توجه خاصی را که لازمۀ وضعیت شان است به آنها مبذول نمی دارد و ازین رو معلومات اندکی در غرب در بارۀ آنها وجود دارد. شبکۀ تحلیل گران بلاق به دلایل بشر دوستی تحقیق حاضر را براه انداخت تا از رنج و محنت و ناامیدی که آنها بخاطر نادیده گرفته شدن دامنگیر شان شده، اندکی بکاهد. امیدواریم کشور های مهاجر پذیر به آنها پناه داده و به آنها فرصت یک زندگی عادی را فراهم کنند. بلاق هم چنان امیدوار است که رسانه های بین المللی وضع ناگوار این پناهجویان را در سطح جهانی مطرح نمایند.

شبکه تحلیلگران بلاق

[ گزارش به دری فارسی ] – [ گزارش به انگلیسی ]

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.