مخالفت طالبان با آموزش دختران: مردم افغانستان چه می گویند؟

نویسنده: شبکه تحلیلگران بلاق

تاریخ نشر: نوامبر 25, 2022 میلادی

شبکه تحلیلگران بلاق

مقالاتی در همین زمینه

ابراز امتنان

شبکه تحلیلگران بلاق از کمک مالی عزیزانی که این شبکه را در رونمایی نسخه...

زنان افغانستان طی سال های متمادی به بهانه های مختلف مورد تبعیض جنسیتی با برچسب اسلامی قرار گرفته اند، هر چند این خشونت ها و تبعیض علیه زنان ریشه ی عمیقی در عرف قبیلوی و سنت ناپسند مجریان آن دارند اما با تفسیر نادرست از دین اسلام بر آن سایه افگنده و آن را توجیه غیر منطقی می نمایند. رشد سطح آگاهی و تربیت پذیری یکی از ویژگی های مهم انسان است که بر همین اساس به موضواع تعلیم و تحصیل در جوامع مختلف توجه ویژه صورت گرفته است. در افغانستان زنان همیشه در ستیز برای دستیابی به حقوق اولیه انسانی خویش از جمله تعلیم و تحصیل بوده اند که متاسفانه پس از روی کار آمدن وژیم طالبان دختران از رفتن به مکتب منع شده اند.


این تحقیق میدانی با انتشار پرسشنامه به شکل آنلاین و مصاحبه در صدد آنست تا دیدگاه شهروندان افغانستان را در زمینه ی مخالفت و عدم مخالفت شان مبنی بر رفتن دختران به مکتب برجسته سازد تا بدین وسیله صحت و ثقم ادعای طالبان مبنی بر درخواست خانواده ها از بسته شدن مکاتب دخترانه را به اثبات برساند. با آنکه مردم افغانستان از شیوه های مختلف برای شریک سازی دیدگاه شان در این زمینه استفاده نموده اند و طی یکسال و چند ماه گذشته از جانب طالبان به این درخواست ها اهمیت داده نشده است کماکان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مسدود می باشد. در ادامه ی تلاش های صورت گرفته، شبکه تحلیلگران بلاق نیز سعی نموده تا سهم در روشن سازی افکار عمومی جهانی و آنهایی که مدعی نمایندگی از افغانستان اند با اجرای این تحقیق داشته باشد. با تجربه و تحلیل داده ها و مصاحبه با تعدادی از شهروندان افغانستان، به اثبات رسانیده می شود که ادعای طالبان صحت نداشته و شهروندان افغانستان خواستار باز شدن مکاتب دخترانه می باشند.

متن کامل این گزارش را بصورت پی دی ایف از لینک زیر دریافت کنید.

https://dari.bolaq.org/wp-content/uploads/2022/11/Report-on-the-Talibans-animosity-to-womens-education.pdf

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.